Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online

Liên hệ banner 3

Thành viên gạo cội thứ 2 của nhóm Spiral CatsDoremi, cũng hóa thân vào một nhân vật khác trong game Civilization Online – công chúa Nefertiti.

Xem lại bộ ảnh công chúa Aztec của trưởng nhóm Tasha.

naver com 20160126 112450 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online e35961f6f5c0ab9885ce0ddfd89524f3 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 1212121212 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 1111111111 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 1010101010 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 99999 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 88888 1 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 77777 1 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 66666 1 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 55555 1 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 44444 1 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online 33333 1 Tiếp bước Tasha, Doremi ra mắt bộ ảnh cosplay công chúa Nefertiti trong Civilization Online

Theo IGN.vn

Loading...