“Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản

Liên hệ banner 3

Trong cuộc điều tra quy mô toàn quốc với nội dung “Sao nữ phim nóng nào tuyệt nhất trong lòng bạn” do một hãng truyền thông Nhật thực hiện.

“Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu đã bất ngờ qua mặt nhiều cái tên đình đám của làng phim AV (Adult Video – ý chỉ phim người lớn) như Ryoko Yonekura, Norika Fujiwara… để giành vị trí đầu bảng.

Screenshot 13 1 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 14 1 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 15 1 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 16 1 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 17 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 18 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 19 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 20 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 21 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 22 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 23 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 24 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản Screenshot 25 “Nữ hoàng ảnh nóng” Dan Mitsu: “Sao” phim người lớn được yêu thích nhất Nhật Bản

Loading...