Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ

Liên hệ banner 3

Game sẽ có tên Việt hóa là Vương Giả được phát hành tại Việt Nam trong tháng 6/2016. Game được đại diện hình ảnh bởi nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Trương Hinh Dư.

huangtu 001 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ huangtu 002 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ huangtu 003 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ huangtu 004 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ huangtu 005 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ huangtu 006 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ huangtu 007 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ 1453609020.5065 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ 160505120458 2 Ngắm Trương Hinh Dư trong cosplay cho game Hoàng Đồ

Loading...