LMHT: Thử thách giết 70 mạng trong 1 game để nhận được 1000$, có làm được?

Liên hệ banner 3

BunnyFuFuu đã nhận được một lời thách thức nếu anh và cả team có thể giết được 70 mạng trong 1 game thì sẽ được donate 1000$.

Loading...
Chia sẻ