LMHT: “Thánh lầy” Faker gọi điện troll Riot Games đòi quyền lợi giải cứu thế giới

Liên hệ banner 3

Khi Faker gọi điện Riot Korea xin đăng kí giải Solo (Quảng bá cho Riot Hàn)

Loading...