Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3

Liên hệ banner 3

Ngày sau update FIFA Online 3, hàng loạt tính năng cũ và mới xen lẫn khiến TTCN FO3 gặp biến động lớn chưa từng có.

Nếu ngoại trừ tính năng cộng điểm, đào tạo điểm cầu thủ thì nổi bật nhất vẫn là tính năng cũ, hệ thống giao dịch 3.0 của FO3 đã vô tình làm loạn TTCN FO3 khi nâng giá trị giao dịch từ 480 triệu EP lên đến 540 triệu EP, đồng thời tăng khả năng giao dịch ra World Legend, VN Legend và EC16.

Nhờ hệ thống giao dịch 3.0, chỉ ít phút ngay sau update, hàng loạt game thủ HLV FO3 đã nhanh chóng khoe trên diễn đàn chiến lợi phẩm của mình là những huyền thoại World Legend, không chỉ +1 mà còn +2. Ngay tối ngày update, dạo qua một vòng TTCN FO3 tìm kiếm World Legend cho thấy giá trị chuyển nhượng đã giảm đi 1 nửa so với trước update.

TTCNFO3 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO31 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO32 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO33 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO34 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO35 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO36 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO37 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO38 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO39 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3 TTCNFO310 Liên tục HLV giao dịch 3.0 ra huyền thoại, Wolrd Legend tụt giá thê thảm trên TTCN FO3

Loading...