Clip LMHT: Sát thương cực lớn được buff sử dụng cân team trong ba giây, tướng nào có thể?

Liên hệ banner 3

Sát thương cực lớn được buff sử dụng trong ba giây, tướng nào có thể?

Loading...