Sara X cũng đáp ứng thử thách dùng ngực giữ chai Coke

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Sara X nổi tiếng với tài năng điều khiển bộ ngực của mình theo điệu nhạc, nay cô vừa giữ chai Coke vừa tung hứng theo nhạc.

Được khơi mào từ nữ người mẫu Anh tên Anike Ekina, trào lưu này được hưởng ứng rất nhiệt tình trên cộng đồng mạng ngay cả với nam giới.

Xem lại clip tạo nên danh tiếng của Sara X:

Theo Facebook

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu