LMHT: Yasuo lên Kiếm Súng – một mình cân cả bản đồ lẫn team địch không cần support?

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Lên đồ gì vẫn ‘trất’s’

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu