LMHT: Thử thách giết 70 mạng trong 1 game để nhận được 1000$, có làm được?

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

BunnyFuFuu đã nhận được một lời thách thức nếu anh và cả team có thể giết được 70 mạng trong 1 game thì sẽ được donate 1000$.

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu
Chia sẻ