LMHT: Minas mạnh mồm tuyên bố mình không là Xạ thủ số 1 Việt Nam thì đố ai dám nhận là Xạ thủ số 2 ở Việt Nam

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Vào buổi stream ngày 26/2 Minas đã có những chia sẻ xung quanh việc kỹ năng đánh LMHT đang xuống phong độ.

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu