LMHT: Thể hiện sánh vai Faker Ulti ngược, game thủ chuyên nghiệp LCK cảm thấy nhục nhã khi tay nhanh hơn não

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Chỉ vì đú đởn bắt chước Faker combo Cassiopeia mà game thủ MVP Ian bị một phen ê chề.

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu