LMHT: Faker chung team SofM đối đầu với team Peanut và Huni, trận đấu lịch sử ngang tầm Thế giới?

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Faker, SofM, Peanut và Huni cùng gặp nhau trong 1 trận stream Rank Hàn, chia thành 2 phe Faker và SofM đối đầu với Peanut và Huni.

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu