Liên Minh Huyền Thoại: Khi SKT Peanut nói “Xin Chào” cực kute

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Sau khi thấy một status dụ dỗ nói tiếng Việt trên stream của mình, SKT Peanut đã không ngần ngại thực hành ngay.

 

 

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu