Khi các huyền thoại của nền LMHT Việt Nam về chung 1 team thì sẽ như thế nào?

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Hãy cùng xem khi các huyền thoại LMHT về chung một nhà thì sẽ xảy ra điều gì nhé ?

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu
Chia sẻ