Faker trở lại sau kì nghỉ Tết với màn hủy diệt khi dùng Cassiopeia

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Ăn Tết xong phong độ vẫn không hề giảm sút tí tẹo nào…

Highlights

Full game

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu