[Dota 2] Khi Ember Spirit của Notail cầm Divine Rapier

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Ember Spirit trong tay Notail thể hiện sức mạnh bá đạo.

Theo TTĐT

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu