Clip LMHT: Sát thương cực lớn được buff sử dụng cân team trong ba giây, tướng nào có thể?

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Sát thương cực lớn được buff sử dụng trong ba giây, tướng nào có thể?

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu