Clip LMHT: Baron mất máu tự chết khi đánh Nasus, có ai hiểu??

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu

Baron mất máu tự chết khi đánh Nasus, có ai hiểu??

Chinh Đồ Web - Thảo phạt đông tây, giành ngay ngôi báu